ที่มาของโครงการ

 


ข้อมูลโครงการ

 

ความเป็นมาการจัดตั้งร้าน
การส่งเสริมให้ชุมชนมีร้านจำหน่ายสินค้า (OTOP Store) เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้า (OTOP) ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่และเชื่อมต่อกับระบบธุรกิจค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแนวคิดร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ในรูปแบบของการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการคิด การผลิต และการขาย อันจะนำไปสู่การยกระดับและการกระจายสินค้า OTOP ไปสู่ตลาดโลก หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมีศักยภาพและครบวงจร รวบถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและเพิ่มช่องทางการตลาดสู่แหล่งท่องเที่ยว

หลักการและเหตุผล
          การส่งเสริมให้ชุมชนมีร้านจำหน่ายสินค้า เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุน
และผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าชุมชนและ OTOP ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่และเชื่อมต่อกับระบบธุรกิจค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแนวคิดร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและ OTOP ในรูปแบบของการบริหารจัดการร้านจำหน่ายสินค้า จะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาสินค้า ที่มีคุณภาพในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการคิด การผลิต และการขาย อันจะนำไปสู่การยกระดับและการกระจายสินค้าชุมชนและ OTOP ไปสู่ตลาดโลก หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างมีศักยภาพและครบวงจร
          จากแนวคิดหลักดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จึงได้ดำเนินการพัฒนาแนวคิดร้านจำหน่ายสินค้า  ด้วยการออกแบบการบริหารจัดการ และพัฒนาร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและ OTOP ต้นแบบขึ้น ในลักษณะนำเสนอแนวคิดการออกแบบและตกแต่งร้านค้า พร้อมจัดสร้างอัตลักษณ์ตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน การจัดหมวดหมู่ประเภทสินค้า การคัดเลือกสินค้าที่มีความหลากหลาย นำผลงานวิจัยและพัฒนามาเป็นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวคิดและวิธีการจัดแสดงสินค้า การจัดทำข้อมูลและเรื่องราวตำนานของสินค้า รวมถึงการออกแบบอุปกรณ์เพื่อการจำหน่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งหมดนี้เพื่อเสนอแนะกรอบทิศทางการจัดทำร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP Showcase ในอนาคต เพื่อให้เป็นร้านค้าที่มีคุณภาพ เป็นเอกลักษณ์ในแนวทางเดียวกัน มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีการออกแบบร้านค้าและบรรยากาศที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และสามารถนำสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน เข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Retail Management) ได้อย่างมีศักยภาพ      

วัตถุประสงค์
1.   เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนและ OTOP  ทั่วประเทศ (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก)  
2.   เพื่อจัดทำร้านค้า “ต้นแบบ” ร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP Showcase พร้อมออกแบบการใช้ประโยชน์และพื้นที่ใช้สอยในการจำหน่ายสินค้าชุมชนและ OTOP สามารถกระจายสู่ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและ OTOP ให้เกิดประสิทธิภาพมีความเหมาะสมต่อพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งบุคลากรและระบบโปรแกรมการจัดการ และสารสนเทศต่างๆ ตามการตลาดแนวใหม่

 

พิธีเปิดร้าน OTOP SHOWCASE สาขาทำเนียบรัฐบาล

(๒๐ มกราคม ๒๕๕๙)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดตัวร้านค้าต้นแบบ OTOP SHOWCASE สาขาทำเนียบรัฐบาลพัฒนาสินค้าโอทอปไปสู่เอสเอมอี ให้มีศักยภาพแข่งขันในตลาดประชาคมอาเซียน และ ตลาดโลก

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวร้านค้าต้นแบบ OTOP SHOWCASE สาขาทำเนียบรัฐบาล บริเวณข้างอาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการผลักดัน และยกระดับภาพลักษณ์สินค้า OTOP ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่ และ เชื่อมต่อกับระบบธุรกิจค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการออกแบบพื้นที่ใช้สอย และสินค้าอย่างเป็นระบบ พัฒนาไปสู่ SMEs ให้มีศักยภาพในการแข่งขันตลาดประชาคมอาเซียน และ ตลาดโลก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า OTOP SHOWCASE จะเป็นจุดสร้างโอกาสนำเสนอเอกลักษณ์ของชาติ และเปิดโอกาสนำสินค้าไปจัดแสดงสินค้าจากแต่ละจังหวัด และ จำหน่ายตามสถานที่สำคัญ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว เป็นการสร้างมูลค่า และ เปิดช่องทางทางการตลาดให้เกิดความเข้มแข็ง

 

ผลิตภัณฑ์

โปรโมชั่น

.

Video Intro

M

.

.

  • .
  • .
  • .
  • .
Learn More

ติดต่อเรา

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 -17.00 น.

สาขาแรก ทำเนียบรัฐบาล
สาขาที่ 2 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
สาขาที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

 

viagra vrouwen levitra bestellen viagra bestellen cialis prijs cialis kopen kamagra oral jelly viagra pillen kamagra bestellen cialis kopen priligy bestellen levitra kopen viagra apotheek viagra prijs viagra voor vrouwen viagra pil

woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada

Generic Cialis Soft Kamagra Jelly Generic Female Viagra Generic Viagra Super Active Generic Priligy Generic Cialis Professional Viagra bestellen Viagra Tabletten Cialis kaufen Cialis Generika kaufen Viagra kaufen Cialis 20mg Pas Cher Acheter Generic Propecia Acheter Super Avana Levitra en ligne Viagra gebruiksaanwijzing Lida Afslankingskoffie Viagra kopen Priligy kopen met 60mg Dapoxetine Kamagra kauwtabletten kopen Sildenafil Priligy Cialis Jelly Cialis Original Viagra Generico Cialis Originale Kamagra 100 mg Kamagra Oral Jelly